Reklamacije

Naručeni proizvodi pakuju se na način da tokom uobičajene manipulacije ne budu oštećeni.

Prilikom preuzimanja robe kupac je dužan da proveri eventualna oštećenja i da ih odmah reklamira osobi koja je dostavila robu te da eventualno odbije da preuzme naručenu robu ukoliko su na njoj vidljiva spoljašnja oštećenja.

Kupac je dužan da uporedi sadržaj pošiljke (vrstu i količinu dostavljenih artikala) sa računom, i da ukoliko nešto nedostaje ili je isporučen pogrešan proizvod, na licu mesta obavesti dostavljača.

Primalac i dostavljač na licu mesta zapisnički utvrđuju i svojim potpisom potvrđuju nedostatke.

Slika koja ilustruje proizvod na Internet stranici ne mora u potpunosti odgovarati stvarnom izgledu proizvoda.

Ukoliko dostavljeni proizvod ima kvalitativni nedostatak koji nije bilo moguće uočiti prilikom preuzimanja robe, molimo Vas da nam takav proizvod reklamirate na e-mail: vinarijamrdjanin@gmail.com kako bismo dogovorili povrat i zamenu takvog proizvoda.

Vinarija MRĐANIN će u najkraćem mogućem roku o svom trošku dostaviti artikle za koje se tako utvrdi da nedostaju u pošiljci ili da su dostavljeni u neispravnom stanju.

Provera ispravnosti porudžbe je odgovornost kupca te se naknadne reklamacije u smislu količine i vrste dostavljene robe i vidljivih nedostataka neće uvažiti.


Uslovi korišćenja | Isporuka i plaćanje | Reklamacije | Zaštita privatnosti